Att ha en oppen kommunikation


Kommunikation ar nyckeln till framgang och framsteg

For ett tag sedan sa arbetade jag pa med foretag som ar kant som ett av varldens basta inom sitt omrade och jag tror att en av anledningarna till deras framgang var en hog arbetsmoral som byggdes pa klara stadgar.

Foretaget hade 5 grundregler som all arbetsmoral byggde pa och nar man inledde sitt arbete med dom sa fick man en lektion just i dessa grundregler och hur de verkade inom alla foretagets olika omraden.

En av grundreglerna var ‘oppenhet’ och hur oerhort viktigt det ar att ha en oppen kommunikation pa en arbetsplats, just for att skapa en atmosfar som innehaller effektivitet och arlighet.

Jag antar att det ar relativt sjalvklart att man ska vara oppen i sin kommunikation pa arbetsplatsen, om man har ett problem sa sager man det, om nagot har gjort nagot bra sa uttycker man det och i stallet for att prata OM manniskor sa pratar man MED manniskor. Daremot sa ar det langt ifran latt att vara sa oppen i kommunikationen som man kanske vill vara.

Kritik kan uppfattas som pahopp och komplimanger som installsamhet. Det ar ratt svart att hitta balansen, men tack vare att jag borjade tanka pa detta och fick en del vardefulla tips sa ar det nagot som jag sjalv tycker att jag har blivit valdigt mycket battre pa.

Har ar mina supertips pa hur man bast kommunicerar oppet pa en arbetsplats:

Allt ska vara genuint

Vad man an vill fa fram sa ar det oerhort viktigt att det ar genuint. Se till att det inte finns nagon baktanke med att kritisera eller ge berom utan sag det for vad det ar. Var rak i kommunikationen och forklara aven varfor du kommunicerar det du gor. Det ar vart att namna att det ar i ens intresse att halla en oppen kommunikation och darfor ar det vissa saker man vill prata om.

Kommunicera i person

Emails ar ju ett jattebra satt att kommunicera pa igenom att det ar effektivt och inte kraver att tva manniskor ar tillgangliga pa en och samma gang. Samtigit sa ar emails ett valdigt begransat satt att kommunicera pa eftersom man endast far fram ord. Kroppssprak, rostlage och vilja att lyssna kommer inte alls fram i emails sa rent generellt sa ska man inte anvanda sig av emails nar man maste kommunicera mer kansliga saker.

Basta sattet ar saklart att ses i person, ta en kopp kaffe i lugn och ro och pa det viset skapa en stressfri och oppen atmosfar dar man kan prata pa ett bekvamt vis.

Aven telefon ar begransande men anda battre an emails. Kan det inte vanta sa kan man forsoka ta konversationen pa telefon.

Om man kommer overens om handlingar eller andra viktiga slutsatser sa ska detta saklart backas upp i email for att slippa missforstand i framtiden. Dock ska man passa sig for att skriva ner personliga saker som mer relaterar till kanslor och iakttagelser utan i stallet halla sig till fakta och punkter.

Var konstruktiv

Vad man an vill saga sa ska man saga det pa ett konstruktivt vis. Forsok lagga kanslor at sidan som kan fa en att skena ivag och saga saker man inte menar eller saker pa fel vis. Tank i stallet pa hur man bast far ur sig det man vill saga pa ett sa konstuktivt vis som mojligt som hjalper att bygga pa situationen snarare an att forstora situationen.

Varje situation har en mojlighet, hur man hanterar den bestammer man sjalv och man har alla chanser i varlden att gora nagot riktigt bra av den.

Fokusera pa att losa problemen

I mitt jobb som projektledare sa larde jag mig for manga ar sedan hur oerhort viktigt det ar att fokusera pa att losa problem i stallet for att hitta upphovet. Tyvarr sa ar det valdigt manga som fastnar i att leta efter vems fel problemet ar i stallet for att lagga energin pa en losning.

Jag antar att det ar en naturlig reaktion i en stressful situation, man ar radd for att nagon ska peka finger at ens eget hall sa istallet sa pekar man sjalv finger at annat hall. Det ar ett valdigt destruktivt beteende som orsakar onodig konflikt och faktiskt inte hjalper over huvud taget.

Regeln ska vara att forst loser vi problemet tillsammans som ett team och efter det sa utvarderar vi situationen tillsammans som ett team for att se hur vi kan hindra att liknande saker hander i framtiden eller forsta hur vi jobbar effektivare tillsammans.

Borja med det positiva

Ska man ge negativ kritik om an konstruktiv sa ar det alltid en bra ide att lyfta fram positiva saker ocksa. Att borja med nagot positivt lagger en bra grund for att ens motpart ska lyssna samtidigt som man visar att man inte endast fokuserar pa det negativa.

Var bekvam i det du vill saga

Det svaraste med att kommunicera oppet och lagga fram saker som kan uppfattas negativt som eventullet skapar en konflikt ar ju att man kan kanna sig oerhort obekvam i det man sager.

Nyckeln till att vaga vara oppen ar att vara bekvam i det man sager. Om man sjalv kanner att det man sager ar ratt sa blir det genast mycket lattare. Man slipper manga konflikter och dessutom sa backar man ju sjalv det man vill fa fram.

Sa om det inte kanns ratt sa ar mitt tips att vrida och vanda pa saken tills det blir ratt innan man har konversationen.

Lyssna

En dialog ar inte en monolog. Valjer man att vara oppen sa oppnar man alltsa en dialog och man maste vara beredd pa att personen man konverserar med har saker att tillagga, saga emot eller ifragsatta. Det ar ratt sjalvklart men kanske inte sa enkelt.

Just darfor ar det viktigt att man lyssnar. Lagg fram dina punkter och sen ar det ditt jobb att lyssna. Personen i fraga kanske vill ga ivag och tanka lite pa det du sagt, det ar ju helt OK eftersom du fatt tid pa dig att tanka pa det du ville saga. Men att ta initiativ for en konversation ska man endast gora om man sjalv ar beredd att lyssna.

Vad vill du ha ut av konversationen?

Innan man paborjar en konversation sa ska man vara klar over vad man vill ha ut av den, annars riskerar man att fastna i ett hamsterhjul som inte tar nagot annat an en massa energi. Det ar inte produktivt och det ar foga bra for bra team work.

Var pa det klara om vad du vill ha ut av konversationen och ta garna tillfallet i akt att saga det i borjan sa att ni bada jobbar i samma riktning.

Satt dig sjalv i den andres position

Nar man har funderat ut vad man vill saga, vad man vill uppna och hur man ska saga det sa ar det smart att fundera hur det kommer uppfattas ur ett annat perspektiv. Man kanske tycker sjalv att allt later valdigt bra, men igenom att vaga in faktorer om den andra manniskan och den andra manniskans situation sa kanske det ar en del som bor sagas lite annorlunda.

Fraga dig sjalv, om jag var han/hon hur skulle jag uppfatta detta?

Valj ratt miljo 

Att valja ratt miljo att prata ar valdigt viktigt. Det ar sjalvklart att privata konversationer ska vara just privata mellan tva manniskor/ de som ar inblandade. Kritik etc ska alltsa inte ges nar utomstanede finns narvarande.

Se aven till att de inblandade ar i en sa pass avslappnad situation som mojligt och for att vara mansklig ar det aven att rekommendera att spara daliga nyheter/ konflikter till nagon annan tidpunkt an fredag eftermiddag om det gar.

Vad tanker ni om detta, har ni nagra bra tips om hur man haller bra, oppna och konstruktiva konversationer?

Advertisements

One thought on “Att ha en oppen kommunikation

  1. Pingback: Helg, lunchmote och svara konversationer | Stina i London

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s