Hur blir man projektledare?


Att kunna fatta snabba beslut ar en valdigt viktig egenskap som projektledare. I detta fall sa blev det ingen av klanningarna!

Jag far ibland fragan om hur jag kom dit jag ar idag och borjade jobba som digital projektledare. Speciellt som jag faktiskt inte har nagon utbildning i bagaget.

Mycket av de mojligheter jag har haft hittills i min karriar har nog varit ren tur, men samtidigt sa har jag aven arbetat valdigt hart och aktivt jobbat for att hela tiden bli battre pa mitt jobb sa sjalvklart ligger det mer bakom.

Nagon stans maste man dock borja och jag tror utan tvekan att det ar ens forsta jobb inom sin industri som ar det svaraste att fa. Efter det sa har man ju erfarenhet och det brukar vara det snarare an utbildning som vager tyngst inom yrket som projektledare.

Min historia

Sjalv sa lyckades jag fa in foten som projektledare da jag fick ett jobb pa en mediabyra som byggde interaktiva tv applikationer at Sky (UK:s storsta digital TV platform) bl.a. Dar jobbade jag med att testa applikationerna och det jobbet ledde i sin tur till att jag borjade arbeta for en av deras storsta klienter ett ar senare. Det var da ett av UK:s storsta mediaforetag inom broadcasting och dar fick jag chansen att jobba som produktutvecklare och projektkordinator.

Nar det foretaget sen skulle varsla 40% av sina anstallda (interaktiv TV har lange varit en ganska doende platform p.g.a. internets utveckling) sa gick jag frivilligt eftersom jag kande att jag ville styra karriaren till att bli projektledare inom web.

Jag fick valdigt snabbt jobb som larling pa en webbyra som byggde websidor at stora forlag inom B2B och dar larde jag mig en hel del som fick mig att vaxa valdigt mycket inom min arbetsroll. Det var valdigt tufft eftersom det var ett relativt tekniskt jobb med tanke pa att jag saknade utbildning och djupare teknisk erfarenhet. Men det var vart varenda sekunda av nastan 2.5 ar eftersom jag fick en enormt bra bas inom web och projektledning.

Dessutom sa blev jag aven befodrad nagra ganger under den tiden och det ser alltid bra ut pa CV:t eftersom det visar att man kan vaxa i sin roll.

Efter det sa har jag hoppat runt en massa, mest som frilansare och konsult men det har helt enkelt resulterat i en valdigt bra portfolio vad galler foretagsnamn, klienter och projekt.

Detaljer haller jag utanfor bloggen men visste ni att jag bl.a. haft Londons borgmastare som klient, att jag har jobbat som head of digital production in en av sektionerna pa en av varldens storsta reklambyraer och lett social media kampanjer for nagra av OS sponsorer och team GB:s medlemmar? Nu har jag mojligheten att arbeta som konsult for ett av varldens storsta .com- foretag dar jag i Europa ar specialist for deras websidor som bygger pa CMS. Allt sant ska man vara noga med att lagga tyngden pa eftersom bra namn sager valdigt mycket inom min industri och jag ar oerhort tacksam for alla undebara mojligheter som jag har fatt ta del av under min karriar.

Tva olika vagar in

Det finns en massa olika satt som man kan bli projektledare pa men rent generellt sa skulle jag vilja saga att man kan dela in projektledare i tva olika gruppen.

Den forsta gruppen bestar av projekledare som ar specialiserad inom ett omrade och pa sa vis blivit projektledare. Det kan t.ex. vara programmerare som fatt mojligheten att leda projekt och pa sa vis blivit projektledare.

Den andra gruppen ar de som helt enkelt bara blivit projektledare, det ar den gruppen jag tillhor. Vi var inte direkt specialiserade inom nagot omrade innan vi blev projektledare och har darfor mer generella och ‘hands off’ kunskaper. Under tiden som projektledare ar det dock valdigt vanligt att man specialiserar sig, jag t.ex. har mest fokuserat pa websidor och CMS:s.

Analysera vad du har

Nar man vill ta sig in pa ett nytt yrke sa ar det viktigt att man inte ser sig sjalv som en grongoling om man inte ar det. Sa fundera lite pa vad det ar du behover for kunskaper och erfarenheter for att ta dig dit du vill.

Sen sa ser du till dina nuvarande kunskaper, utbildningar och erfarenheter. Det ar garanterat en hel del saker som du redan kan och har erfarenhet av sa var nog med att lyfta fram det.

Ett jobb handlar alltsa inte om vad man vill ha for titel och vad man tidigare haft for titel, det handlar om vad arbetet innebar och hur man kan matcha det med sina tidigare erfarenheter sa val som hur man ar som manniska.

Det ar den du ar som manniska

Att vara projektledare handlar mer an nagot annat om hur man ar som manniska. Man brukar saga att 20% av ditt jobb handlar om kunskaper som man kan lasa sig till och 80% om din personlighet.

Som projektledare sa handlar ditt jobb om att leda arbete och finnas dar for porjekt teamet som ar specialister pa olika omraden. Det innebar att du troligtvis inte behover vara sarskilt specialiserad, du behover daremot kunna leda manniskor, fatta beslut och losa konflikter.

Jag har under hela mitt liv varit en naturlig ledare (till mangas fortret skulle jag tro) som har sjalvfortroende att ge direktiv. Dessutom har jag haft mojligheten att vaxa upp i en relativt stor familj, med tre systrar sa var det sjalvklart med standiga konflikter och det ar viktigt att man som projektledare kan ta tag i dessa konflikter och driva arbetet frammat i stallet for att bli fast.

Dessutom ar det viktigt att man inger fortroende, ens projekt team och alla stakeholders maste kanna att man kan lita pa jobbet projektledaren utfor, just darfor ar det viktigt att man ar bekvam i att kommunicera klart och tydligt till manniskor pa olika nivaer och i olika roller.

Jobba dig uppat som larling

Om man tanker sig att bli projektledare utan att vara specialiserad inom ett omrade sa ar det toligtvis nodvandigt att man jobbar sig uppat fran grunden. Att ta ett jobb som larling kan darfor vara en bra ide.

Att arbeta som larling i UK och i Sverige ar lite annorlunda och manga tror att man inte far betalt som larligt och aven fast det faller sig sa ibland sa ar det langt ifran alltid sa. Alltsa, man kan faktiskt hitta larligsjobb som betalar relativt bra om man ligger i och letar.

Nar jag borjade arbeta som larling sa behovde jag inte leta sadar overdrivet lange for att hitta ett jobb som aven var ett kliv upp rent lonemassigt.

Dar vill jag dock saga att om man har en drom att jobba inom ett yrke som faktiskt kan betala relativt bra i framtiden sa kanske det inte ar lonen man ska prioritera i sina forsta jobb. Sjalvklart kan man gora det, men det beror pa hur arbetsmarknaden ser ut eftersom det genast gor det lite svarare.

Ta en kurs kanske?

Det finns en massa olika kurser som man kan ta inom projektledning som oftast inte ar sadar jattestora och jattedyra. Det ar kurser specialiserade pa olika metoder och kurser som innehaller mer generella kunskaper inom projektledning. Jag tog en kurs pa Open University (distansutbildning) nar jag bestamde mig for att jag ville satsa pa att bli projektledare och det var en valdigt bra erfarenhet att ha pa CV:t och i arbetslivet.

Var flexibel

Som alltid nar man har ett mal sa ar det sjalva malet man ska fokusera pa. Hur man tar sig dit ar en annan femma och i min mening sa ar det nagot som man bor lata vara sa pass oppet som mojligt.

Det ar sjalvklart valdigt bra att tanka ut olika banor och riktningar man kan ta for att na sina mal, men man ska inte forutsatta att det ar ens enda alternativt.

Bast chans att na sina mal har man om man vagar vara flexibel, kreativ och ser saker ur olika vinklar. Visst ar det latt att man ‘gor som alla andra’ men ibland kanske det finns battre metoder som passar en som idivid battre.

Sa hall alltid utkik efter nya vagar som kan hjalpa dig pa traven for att komma dit du vill.

Certifikat

Som projektledare sa finns det en hel del olika certifikat diplom som man kan ta. Exempel ar PRINCE2 och SCRUM Master. Dessa ar jattebra att ha pa sitt CV da en del foretag kraver att man ska ha dom.

Dock ska man komma ihag att bara for att man har certifikat (som ar relativt dyra dessutom) sa blir man inte automatiskt projektledare. Jag har tagit mig igenom min karriar utan certifikat och tills jag har ett foretag som kraver att jag ska ha det sa kanns det inte aktuellt just nu att jag ska ta dom.

Kunskaper och erfarenheter talar for sig sjalv och det brukar vaga starkare an vad olika certifikat gor.

Advertisements

One thought on “Hur blir man projektledare?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s